PANAYIR

  TR

SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Panayır ailesi olarak, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

Temel ilkelerimiz;

- Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, toplumla ilişkilerde; doğruluk ve güvenilirlik temel ilkemizdir.
- Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlarız.
- Yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde rol oynayan eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerini, çalışanlarımızın da katılımıyla destekler ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuruz,
- Ülkemizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
- Sosyal sorumluluk kapsamında sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına öncelik veririz.